TUTUM OMNIA LEGERE NON OMNIBUS CREDERE

Monthly archive

June 2017

Zehra Hadžić imenovana za predsjednicu sindikata Osnovnog obrazovanja USK

Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja USK-a na sjednici odrZanoj 29.06.2017. godine u Bihadu, a u skladu sa dlanom 56. Statuta Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, donosi: ODLUKU o imenovanju Predsjednika Kantonalnog odbora SSOOiO USK-a itan t. Za predsjednika Kantonalnog odbora SSOOiO USK-a imenuje se ZEHRA HADZIC, nastavnik razrednenastave u JU OS ,,Gornja Koprivna’o Cazin. (tan z. Na osnovu Odluke…

Keep Reading

Go to Top